Trajnimi i agronomeve në përdorimin e aplikacionit

ORGANIKA për të marr kordinatat gjeografike të fermave me BMA ka angzhuar katër (4) agronom të rinj që do të marrin infomatat në tërë Kosovën.
Sot është organizuar trajnimi i agronomeve në përdorimin e applikacionit i cili mundëson marrjen e kordinatave të fermave dhe futjen e tërë në sistem.
Ky aktivitet mbështet nga projekti AGRO dhe GiZ.