Lajme


Trajnimi i agronomeve në përdorimin e aplikacionit

ORGANIKA për të marr kordinatat gjeografike të fermave me BMA ka angzhuar katër (4) agronom të rinj që do të marrin infomatat në tërë Kosovën.

Read More

Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre

Shoqata ORGANIKA ka filluar të bashkëpunoj me agronom të rinj në mënyrë që të rriten njohurit e tyre.

Read More

Këshillimet janë ofruar te Kompania Agroflorentina

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimet për kultivimin organik të BMA-ve.

Read More

Këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve

ORGANIKA ka vazhduar me këshillimin e anëtarëve në kultivimin organik të BMA-ve.

Read More

Këshillime në kultivimin e BMA-ve

ORGANIKA ka filluar të ofroj këshillime në kultivimin e BMA-ve për anëtarët e saj.

Read More

Tryeza e rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve

ORGANIKA ka organizuar një tryezë të rrumbullakët për mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për sektorin e PPJD-ve dhe BMA-ve.

Read More

Trajnim për kultivimin organik të BMA-ve me përfituesit e granteve në Komunën e Prizrenit

ORGANIKA ka organizuar një trajnim për kultivimin organik të BMA-ve me përfituesit e granteve në Komunën e Prizrenit.

Read More

Shoqata ORGANIKA ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës

Shoqata ORGANIKA ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës.

Read More